Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Микровълновата функция / компактната фурна не работи

 

  • Проверете дали вратичката е напълно затворена.
  • Нулирайте фурната, като изключите източника на захранване. Изчакайте 30 секунди и я включете отново.

Ако не решите проблема по този начин, свържете се с упълномощен сервизен център.