Skip to main content
Zanussi | Help and Support

На дисплея се показва съобщение за грешка U

 

Съобщението U указва, че е активирана функцията за поддържане на топлина.

За нейното деактивиране вижте ръководството за употреба.