Skip to main content
Zanussi | Help and Support

На дисплея се показва съобщение за грешка Р

 

Съобщението Р указва, че е активирана функцията Booster / Power (Бустер / Мощност).

Функцията ще се изключи автоматично след кратък период от време и съобщението ще изчезне.

За повече информация вижте ръководството за употреба.