Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Вратата на съдомиялната се отваря сама

 

Ако вашата вградена съдомиялна е монтирана наскоро, възможно е панелът на вратата да е твърде тежък.

  • Ако това е така, свържете се с монтажиста.

Ако съдомиялната ви не е вградена или монтирана наскоро, уредът трябва да се прегледа и ремонтира от инженер.

  • За да уговорите посещение, се свържете с оторизиран сервизен център.