Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Обръщане на врата

 

Като цяло всяка врата на нашите хладилници и фризери може да се обръща.

  • Направете справка с потребителското ръководство за подробни указания.
  • Ако процедурата не е описана в потребителското ръководство, се свържете с оторизиран сервизен център.